Het Groene Huis

 

 
°    Thuis
°    De Eigen Wijzen
°    Mijn visie
°    Ook voor jou?
°    Voor moeder en kind
°    Trauma Babytijd
°    Methoden
°    Helende reis
°    Kinderreizen
°    Voice Dialogue
°    Coaching
°    Wie ben ik
°    Opleidingen
°    Kosten en Contact
 

Praktijk voor Haptotherapie, Helende Reis en Voice Dialogue
Joke Lamers
Haarlem, Heemstede, Bennebroek, Hoofddorp, Bloemendaal

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Eigen Wijzen

Kloppend in je vel met je eigen wijzen

Bewustwordingswijze ontwikkeld door Joke Lamers

 

De drie wijzen uit het oosten volgden een ster, om eer te betonen aan de geboorte van een godenzoon. Goud, mirre en wierook droegen ze bij zich, als gaven voor het Goddelijk kind.

Ik ben een eigen wijze therapeut die u verwelkomt als Goddelijk kind. Kind, niet in de zin van klein kind of kinderlijk, maar zoals Jezus gezien wordt als kind van God. Deze therapie is ontstaan vanuit mijn eigen wijze om met ondoorzichtige problematiek om te gaan.

De therapieën die ik heb gestudeerd boden onvoldoende antwoord en resultaat, duurden vaak lang en hadden de focus op problemen en het verwerken van emotionele ballast. Ik houd niet van de focus op negatieve lading.

De heelheid van de mens is het uitgangspunt van waaruit ik werk. Ik werk niet aan problemen, ik werk met een mens met zijn unieke kwaliteiten. In mijn visie is een mens go(e)d zoals hij is. G(o)d, als in kloppend, G(o)d, als in menselijk met unieke kwaliteiten en onhebbelijkheden. Onvoorwaardelijk go(e)d. Zolang je leeft klop je.

Samen met u sta ik stil bij wie u bent en bij uw eigen wijzen. Uw eigen wijzen dragen geschenken bij zich, net zoals de wijzen uit het oosten: De geschenken eigenwaarde, gronding en verbondenheid. Gekend, herkend en erkend worden in je eigen wijzen, is van wezenlijk belang om je vrij te voelen om je te ontwikkelen. Het geeft je veiligheid, nabijheid en begrenzing, die je kunt gaan herkennen als eigen. Dit geeft kracht om in je eigen tijd oplossingen te vinden voor lasten of lichten die je met je meedraagt.

De waarheid dat je klopt, dat je goed bent zoals je bent, in verbinding met anderen, raak je als mens veelal kwijt. Je bent aangepast, je hebt je best gedaan om te voldoen aan de wijzen van anderen. Ooit gekwetst of afgewezen, niet gezien als wie je bent. Bang geweest, geschrokken van je eigen acties heb je je mogelijk geschaamd of je schuldig gevonden aan het een of ander. Niet al die gevoelens heb je een plaats kunnen geven. Of je hebt je teruggetrokken in je eigen wijzen, zonder deze in verbinding te stellen. Dan wordt het eigenwijsheid die botst.

Weten dat je goed bent is geen arrogantie, het is geen gelatenheid waarmee je het laat zoals het is, het is geen luiheid of passiviteit. Weten dat je goed bent zoals je bent, is een veerkrachtige basis, van waaruit je in beweging kunt komen. Het is een thuisbasis die uitnodigt om je eigen wijzen te ontdekken. Het is het middelpunt van het kruis, de bulls eye, die aanspreekt om je ‘gutfeeling’ te volgen. Het geeft uitsluitsel welke richting bij je past. Het geeft de vrijheid om te leven en te leren, te leren zoals jou dat past. Misschien met vallen en opstaan, of langzaam maar zeker, met omzwervingen, met pieken en dalen, of heel gelijkmatig, hoe je ook zult groeien, de erkenning van jezelf is een katalysator voor deze groei.

De Ei-gen Wij-zen begint bij het begin; het ei en het gen

Het is mijn overtuiging dat er herinneringen van de ouders worden doorgegeven bij de conceptie én dat kinderen al in de buik informatie opnemen. Het eerste zintuig dat zich ontwikkelt in de baarmoeder is het tastzintuig, verantwoordelijk voor gevoel.
Al voor de geboorte kan een kind voelen of het welkom is, of er spanningen zijn, en ook de onverwerkte spanningen van de ouders worden opgepikt als ei-gen. Het kind is nog symbiotisch verbonden met de ouders en zal de gevoelens van de ouders overnemen. Het loslaten van de lading van de ouders kan een familiepatroon doorbreken. Er komt dan ruimte om ei-gen te transformeren tot eigen.

Tijdens de geboorte kan een kind dat in doodsnood ter wereld komt een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen, een stoornis die gezien wordt als onderdeel van een geboortedefect, maar die mogelijk voor een groot deel is terug te voeren op de angst die verbonden is aan het trauma. Het samen stilstaan bij dit angstige moment, de erkenning van de emotionele ballast die een geboortetrauma kan opleveren, kan al een genezend effect hebben. Het delen van gevoel brengt de wij ervaring. En de wij ervaring, ofwel de natuurlijke verbondenheid met de wereld om je heen, in ‘zijn’ en beweging, geeft rust; de rust dat het goed is dat je bent wie je bent en dat is natuurlijk zen. Vet cool zen!

December 2009. Er staat een piepklein nieuwsberichtje in de 7days, de krant van mijn kinderen, dat kikkerdril de angstervaringen van de ouderkikkers oppikt en registreert. De angst van de ouders voor een salamander om 18.00 uur, wordt door het uit het dril gekomen kikkertje in zijn leven meegedragen als angst en alertheid voor salamanders om 18.00 uur. Zo is het ook met de gevoeligheid van kinderen voor de geboorte.

Het bewustzijn dat er gevoelens van eenzaamheid, verdriet, angst of gespannenheid van de ouders kunnen zijn overgenomen, schept ruimte om te kijken of het wel allemaal eigen gevoelens zijn. Ei en gen vraagt dat het eigen wordt, het vraagt een schifting van de eigen gevoelens en eigen waarden ten opzichte van de normen, waarden en gevoelens die je zomaar hebt meegekregen. Het gaat hier om gen ethische ijking.

Om het ‘eigen’ te ervaren wordt gewerkt op de behandelbank, met behulp van aanraking, direct op de huid. Raken en geraakt worden in samenzijn en samenwerking met mij als therapeut, dat is het gegeven waar duidelijkheid in wordt gegeven, waar ik uitleg en informatie over geef, zodat u inzicht krijgt in uw eigen wijzen en de gaven die zij voor u bij zich dragen. Want zo hoort het, dat u geëerd wordt door uw eigen wijzen. Ook het focussen op gevoelens en het stilstaan bij beeldmateriaal kan helpen om de eigen wijzen uit de doeken te doen.

De doelstelling van de behandeling is:

 1. Dat u uw lichamelijke heelheid gaat ervaren en daarmee het eigen ‘goed’ her- en erkent.
 2. Dat u inzicht krijgt in hoe u met uw gevoel omgaat en of deze wijze recht doet aan u en aan uw eigen wijzen.
 3. Het loslaten van familiaire frustraties.
 4. De ervaring te bieden dat de eigen wijzen altijd de gezondheid bevorderen.
 5. Dat u met uw eigen wijsheid de deur uitstapt, een eigen wijsheid die u kunt delen met alle mensen in uw omgeving en die u kunt inzetten op uw werk. \
 6. Allereerst een ontmoeting met uw eigen wijzen, die eer betonen aan de goddelijke mens die u bent, met eigenwaarde, gronding en verbondenheid.

Mijn wijzen zijn:

 • Luisteren naar uw lichaamstaal. Er zijn paardenfluisteraars, babyfluisteraars en ik ben een beetje een lichaamsfluisteraar. Ik hoor een been zeggen dat het hem niets kan schelen, dat het hem koud laat, of een ander been dat zegt dat hij niet van de persoon is. Ik kijk mee als er beelden opkomen of nodig uit om beelden te zien en ik voel. Afhankelijk van de persoon waarmee ik werk, krijg ik meer fysieke informatie, beeldend materiaal en heel soms auditief tekst of muziek.
 • Uitleg geven over de waarde van het menselijk lichaam, om u terug te begeleiden naar de staat van compleet kloppend zijn.
 • Uw gevoelsknoop in het hier en nu, in het licht plaatsen van de rode draad die door uw levensverhaal loopt. Ik begeleid u om snel en effectief de kluwen uit de knoop te halen.

Deze therapie is ontstaan uit mijn zoektocht naar gezondheid en geluk, voor mezelf en voor anderen. Mijn achtergrondopleidingen zijn: Oefentherapie Mensendieck (houding en beweging), Psychologie, Voice Dialogue, Haptotherapie en de Helende Reis. Ik ben de zoektocht aangegaan omdat ik last had van emotionele bagage uit mijn jeugd die ik maar niet kwijt raakte. Ik werd niet begrepen en begreep het zelf niet. Ik ben nu aan het einde van mijn reis gekomen. Geen van de therapievormen voldeed. Ik kies ervoor om mijn eigen vorm aan te bieden. De eigen wijzen. Ik ben gelukkig en op de goede weg, blij met mezelf en de mensen om mij heen. Ik ben trots op mijn vermogen om u snel op weg te helpen, om uw eigen wijzen in te zetten.

Vergelijk de Eigen Wijzen met een werf waar een boot voor groot onderhoud komt: Alles wordt nagelopen en waar nodig bijgesteld. Zie de therapeut als degene die heel wat oceanen heeft bevaren, weersomstandigheden kan beoordelen en verstand heeft van boten. Neem water voor gevoelens en emoties, het weer voor de omstandigheden en de mens als kapitein op het schip (het lichaam).Het leven is als de woelige wereldwateren, soms kabbelt het leven een beetje voort, soms doet de grilligheid van het lot een mens belanden in heftige stormen; dan is het toch een prettig idee dat je op zijn minst brevet 1, 2 en 3 hebt gehaald.

Waarom wordt een auto jaarlijks APK gekeurd, moet een woonschip elke 7 jaar op de helling, is een onderhoudsbeurt voor de boot vanzelfsprekend, net als rijbewijzen, vaarbewijzen en zwemdiploma’s... en weet een mens vaak weinig af van het functioneren van zijn eigen lijf, zijn besturingssystemen en zijn vaarroutes.

Het tastzintuig, verantwoordelijk voor het voelen, is vergelijkbaar met een kompas. Door het kompas te raadplegen kun je op koers blijven. Soms hebben emotionele onderstromen ervoor gezorgd dat men op drift geraakt is. Op een beschutte plek het anker uit gooien kan een zinnig besluit zijn. Tijd nemen om de koers te bepalen of bij te stellen, of wachten tot een storm uitgeraasd is, kunnen voorwaarden zijn om je eigenwijze in verbinding te stellen met de wereld om je heen.. Bij de Eigen Wijzen leer je het schip kennen, te navigeren en op gevoel te varen en als kapitein van het schip leer je om goede contacten aan te gaan met je medewerkers. Allen noodzakelijke voorwaarden voor een behouden thuiskomst.

 

 
© 2010 Joke Lamers